از تولید به مصرف

فرهنگ تولید و مصرف به‌عنوان دو رکن اساسی اقتصاد و فرهنگ اقتصادی ازجمله مباحث مورد توجه در «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» است.

فرهنگ کار براساس دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه به فرهنگ کار مشروعیت می‌بخشد نظم‌پذیری جمعی، کار دلسوزانه و باورهای عملی به ارزش کار یدی، فکری و سازگار شدن با شرایط، قواعد و رفتارهای صنعتی و تولیدی است.

و شرکت زیبا طرح دکور آرا توانسته با اتکا به گنجینه های هنری و تجربی مدیران و هنرمندان خود در زمینه طراحی و ساخت تابلو های برجسته دکوراتیو برای نخستین بار در ایران تولید وتحت برند دکوراد عرضه کند.